Php ile sayıları para birimi formatına çevirme

PHP dilinde sayıları para birimi formatında yazdırmak için number_format() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, verilen sayıyı belirtilen ondalık ayıraç (virgül veya nokta gibi) ile ayırarak para birimi formatında yazdırır. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığında number_format() fonksiyonu kullanılarak bir sayıyı Türk Lirası formatında yazdırılmıştır:

<?php
  // Sayıyı para birimi formatında yazdırın
  $number = 123456.78;
  echo 'Sayı: ' . number_format($number, 2, ',', '.') . ' TL';
  // Sonuç: Sayı: 123.456,78 TL
?>

Bu kod parçacığı, verilen sayıyı iki ondalık basamağına ayırarak Türk Lirası formatında yazdırır. Eğer farklı bir para birimi kullanmak istiyorsanız, number_format() fonksiyonunun ikinci ve üçüncü parametrelerini değiştirebilirsiniz.

Yorum yapın