Php ile substr() nedir? Kullanımı nasıldır?

PHP’de substr() fonksiyonu, bir dizgenin bir alt dizgesini almak için kullanılır. Bu fonksiyon bir dizge, bir başlangıç indisi ve bir uzunluk (isteğe bağlı) alır ve dizgenin belirtilen aralıktaki alt dizgesini döndürür. Örnek olarak:

$string = "Hello world!";
$substring = substr($string, 6);
// $substring değişkeni "world!" olarak ayarlanır

Bu fonksiyon, bir dizgenin belirtilen aralıktaki alt dizgesini almak için kullanılır. Bu alt dizge, dizgenin belirtilen başlangıç indisi ve uzunluğu tarafından belirlenir. Eğer uzunluk belirtilmezse, fonksiyon dizgenin başlangıç indisi ile bitiş arasındaki alt dizgeyi döndürür. Eğer başlangıç indisi negatif ise, fonksiyon dizgenin sonundan sayılarak indisi bulur. Örneğin:

$string = "Hello world!";
$substring = substr($string, -5, 3);
// $substring değişkeni "wor" olarak ayarlanır

Bu örnekte, başlangıç indisi -5 olduğu için fonksiyon dizgenin sonundan 5 karakter geriye sayarak indisi bulur ve dizgenin son 3 karakterini alır.

Yorum yapın