PHP ile Türkçe bir tarih formatı oluşturma

Eğer PHP ile Türkçe bir tarih formatı oluşturmak istiyorsanız, bu işlem için strftime() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, bir dizgeye belirtilen tarih ve saat biçimini uygularak bu dizgeyi döndürür. Örnek olarak, Türkçe bir tarih formatı oluşturmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

<?php
// Mevcut tarihi alalım
$date = time();

// Tarih formatını belirleyelim
$format = '%d %B %Y';

// Tarih formatını uygulayalım
echo strftime($format, $date);

// Örnek olarak ekrana "06 Aralık 2022" yazdırılacaktır

Bu örnekte, mevcut tarihi alıyor ve daha sonra bu tarihe uygulanacak olan formatı belirliyoruz. Format dizgesinde, %d yerine tarih, %B yerine ay adı ve %Y yerine yıl yazdırılacaktır. Daha sonra strftime() fonksiyonu ile bu tarihe belirtilen formatı uygulayarak Türkçe bir tarih formatı oluşturuyoruz. Bu yöntem ile PHP ile Türkçe bir tarih formatı oluşturabilirsiniz.

Yorum yapın