PHP ile ürün listeleme nasıl yapılır?

PHP ile ürün listeleme için bir veritabanına bağlanarak verileri çekebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu bir veritabanındaki ürünleri listeleyecektir:

$query = "SELECT * FROM products";

$result = mysqli_query($conn, $query);

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
  $name = $row['name'];
  $price = $row['price'];
  $description = $row['description'];

  echo "<h3>$name</h3>";
  echo "<p>$price</p>";
  echo "<p>$description</p>";
}

Bu kod bloğunda, veritabanından ürünleri seçen bir sorgu oluşturulur ve sonuçlar döngü içinde işlenir. Döngü içinde, ürünlerin isim, fiyat ve açıklamaları alınır ve ekrana yazdırılır.

Yorum yapın