PHP ile ürün yorum sistemi yapma

PHP ile ürün yorum sistemi yapmak için bir veritabanına bağlanarak verileri depolayabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu bir veritabanında bir ürün yorum sistemini oluşturacaktır:

if (isset($_SESSION['logged_in']) && isset($_POST['comment'])) {
 $product_id = (int)$_POST['product_id'];
 $username = $_SESSION['username'];
 $comment = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['comment']);

 $query = "INSERT INTO comments (product_id, username, comment) VALUES ('$product_id', '$username', '$comment')";
 mysqli_query($conn, $query);
}

$query = "SELECT * FROM comments WHERE product_id = '$product_id'";
$result = mysqli_query($conn, $query);

while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
 $username = $row['username'];
 $comment = $row['comment'];

 echo "<p><strong>$username:</strong> $comment</p>";
}

if (isset($_SESSION['logged_in'])) {
 ?>

Bu kod bloğunun form kısmı aşağıdaki gibi olabilir:

<form method="POST" action="">
 <input type="hidden" name="product_id" value="<?php echo $product_id; ?>">
 <textarea name="comment" placeholder="Yorumunuz"></textarea>
 <button type="submit">Yorum Yap</button>
</form>

Bu kodlarda, bir <form> etiketi kullanılarak bir form oluşturulur. Bu formda, bir <textarea> etiketi kullanılarak yorum girişi için bir alan oluşturulur ve bu yorum form gönderildiğinde $_POST dizisi içinde kullanılabilir.

Yorum yapın