PHP ile uygulamaya yaş sınırı koyma

PHP dilinde yaş sınırı koymak için birkaç yöntem bulunmaktadır. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu kullanılarak bir kişinin doğum tarihini kontrol ederek yaşının belirli bir sınırın altında olup olmadığını kontrol edebilirsiniz:

// Belirlediğiniz yaş sınırı
$yasSiniri = 18;

// Kullanıcının doğum tarihi
$dogumTarihi = "2000-01-01";

// Doğum tarihini bir tarih nesnesine dönüştürün
$tarihNesnesi = new DateTime($dogumTarihi);

// Şimdiki zamanı bir tarih nesnesine dönüştürün
$simdikiZaman = new DateTime();

// Kullanıcının yaşını hesaplayın
$yas = $simdikiZaman->diff($tarihNesnesi)->y;

// Kullanıcının yaşını kontrol edin
if ($yas < $yasSiniri) {
  // Kullanıcının yaşı sınırın altında
  echo "Yaş sınırınızı aşmamışsınız.";
} else {
  // Kullanıcının yaşı sınırın üstünde
  echo "Yaş sınırınızı aşmışsınız.";
}

Bu kod bloğu, bir kullanıcının doğum tarihini kontrol ederek yaşının belirli bir sınırın altında olup olmadığını kontrol eder. Eğer kullanıcının yaşı sınırın altında ise, “Yaş sınırınızı aşmamışsınız” yazdırır. Eğer kullanıcının yaşı sınırın üstünde ise, “Yaş sınırınızı aşmışsınız” yazdırır. Bu kod bloğu sadece bir örnektir ve kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilirsiniz.

Yorum yapın