Php ile veritabanında arama yapmak

PHP dilinde veritabanında arama yapmak için SELECT sorgusu kullanabilirsiniz. Öncelikle, veritabanından gerekli verileri SELECT sorgusu ile çekin. Daha sonra, WHERE koşulunu kullanarak arama kriterlerini belirleyin ve LIKE operatörü ile arama yapın. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığında veritabanında arama yapılmıştır:

<?php
 // Veritabanı bağlantısı oluşturun
 $db = new mysqli('localhost', 'user', 'password', 'mydb');
 
 // Arama terimini alın
 $searchTerm = 'meekod';
 
 // Veritabanında arama yapın
 $query = "SELECT * FROM users WHERE name LIKE '%$searchTerm%' OR surname LIKE '%$searchTerm%'";
 $result = $db->query($query);
 
 // Sonuçları listeleyin
 while ($row = $result->fetch_assoc()) {
  echo 'Ad: ' . $row['name'] . "\n";
  echo 'Soyad: ' . $row['surname'] . "\n";
  echo 'E-posta: ' . $row['email'] . "\n";
  echo "\n";
 }
?>

Bu kod parçacığı, $searchTerm değişkenine atanan değer kullanılarak veritabanında arama yapar. Kod parçacığında WHERE koşulunu kullanarak name ve surname sütunlarında arama yapılmıştır ve LIKE operatörü ile %$searchTerm% ifadesi kullanılarak arama yapılmıştır. Bu sayede name ve surname sütunlarında $searchTerm değişkenine atanan değerin içerisinde geçen veriler bulunur. Eğer farklı bir arama kriteri kullanmak istiyorsanız, WHERE koşulunu ve LIKE operatörünü değiştirebilirsiniz.

Yorum yapın