PHP ile veritabanından gelen tarih formatını değiştirme

PHP dilinde veritabanından gelen tarih formatını değiştirmek için date_format() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, verilen tarih nesnesini belirtilen format ile döndürür. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığında date_format() fonksiyonu kullanılarak veritabanından gelen tarih formatı değiştirilmiştir:

<?php
 // Veritabanından tarih alın
 $date = '2022-12-05';
 
 // Tarih formatını değiştirin
 $formattedDate = date_format(new DateTime($date), 'd/m/Y');
 
 // Sonuçları yazdırın
 echo 'Orjinal tarih: ' . $date . "\n";
 echo 'Değiştirilmiş tarih: ' . $formattedDate . "\n";
 // Sonuç:
 // Orjinal tarih: 2022-12-05
 // Değiştirilmiş tarih: 05/12/2022
?>

Bu kod parçacığı, veritabanından gelen tarih formatını d/m/Y formatına dönüştürür. Eğer farklı bir tarih formatı kullanmak istiyorsanız, date_format() fonksiyonunun ikinci parametresini değiştirebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığında date_format() fonksiyonu kullanılarak veritabanından gelen tarih formatı daha ayrıntılı bir şekilde değiştirilmiştir:

<?php
 // Veritabanından tarih alın
 $date = '2022-12-05';
 
 // Tarih formatını değiştirin
 $formattedDate = date_format(new DateTime($date), 'd F Y, l');
 
 // Sonuçları yazdırın
 echo 'Orjinal tarih: ' . $date . "\n";
 echo 'Değiştirilmiş tarih: ' . $formattedDate . "\n";
 // Sonuç:
 // Orjinal tarih: 2022-12-05
 // Değiştirilmiş tarih: 05 December 2022, Monday
?>

Yorum yapın