Php ile yüklenen dosyaya ait bilgileri gösterme

Eğer PHP ile yüklenen dosyanın bilgilerini görüntülemek istiyorsanız, bu işlem için $_FILES dizisi kullanabilirsiniz. $_FILES dizisi, yüklenen dosyanın bilgilerini içerir ve bu bilgileri kullanarak dosyanın ismini, boyutunu ve diğer özelliklerini görüntüleyebilirsiniz. Örnek kullanım şu şekildedir:

<?php
// Dosya yükleme formunu göster
echo '<form enctype="multipart/form-data" action="" method="POST">';
echo '<input type="file" name="myfile" />';
echo '<input type="submit" value="Yükle" />';
echo '</form>';

// Dosya yüklendi mi?
if (isset($_FILES['myfile'])) {
    // Dosya bilgilerini göster
    echo 'Dosya ismi: ' . $_FILES['myfile']['name'];
    echo 'Dosya boyutu: ' . $_FILES['myfile']['size'];
    echo 'Dosya türü: ' . $_FILES['myfile']['type'];
}

Bu örnekte, dosya yükleme formunu gösteriyor ve daha sonra $_FILES dizisi ile yüklenen dosyanın bilgilerini görüntülüyoruz. Bu yöntem ile PHP ile yüklenen dosyanın bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Yorum yapın