Php include nedir? Nasıl kullanılır?

PHP include yönergesi, bir PHP dosyasının içeriğini başka bir PHP dosyasına dahil etmeyi sağlar. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu bir sayfada yer alan bir menüyü başka bir PHP dosyasında tanımlanmış bir menü kodu ile değiştirir:

<?php
  // Menuyu dahil et
  include "menu.php";
?>

Bu kod, “menu.php” adlı bir dosyayı içeriğini dahil eder. Böylece, “menu.php” dosyasındaki tüm PHP kodları ve HTML kodları sayfada çalıştırılır ve bu sayede menü sayfada görüntülenir. PHP include yönergesi, sayfalarda yer alan tekrarlayan kodları bir dosyada toplama ve daha sonra bu dosyayı sayfalarda dahil etmeyi sağlar. Böylece, kodlar daha düzenli ve okunabilir hale gelir ve aynı kodları birden fazla sayfada değiştirmek gerektiğinde tek bir dosyada değişiklik yaparak tüm sayfaları etkilemeyi sağlar.

Yorum yapın