Php include ve require arasındaki fark nedir?

PHP include ve require yönergeleri, bir PHP dosyasının içeriğini başka bir PHP dosyasına dahil etmeyi sağlar. Ancak bu iki yönerge arasında bir fark vardır. PHP include yönergesi, bir dosya bulunamadığında hata mesajı göstermez ve işlemi sürdürür. Öte yandan, PHP require yönergesi, bir dosya bulunamadığında bir hata mesajı gösterir ve işlemi durdurur. Örneğin, aşağıdaki PHP kodları include ve require yönergelerini karşılaştırır:

<?php
  // Dosya bulunamadiysa hata mesaji gosterme
  include "menu.php";

  // Dosya bulunamadiysa hata mesaji goster ve işlemi durdur
  require "header.php";
?>

Bu kodlarda, ilk olarak include yönergesi kullanılarak “menu.php” dosyası dahil edilir. Bu dosya bulunamazsa, include yönergesi hata mesajı göstermez ve işlemi sürdürür. Daha sonra, require yönergesi kullanılarak “header.php” dosyası dahil edilir. Bu dosya bulunamazsa, require yönergesi bir hata mesajı gösterir ve işlemi durdurur.

Yorum yapın