Php is_dir() nedir? Nasıl kullanılır?

PHP is_dir() fonksiyonu bir dizgeyi bir klasörün var olup olmadığını kontrol eder. Eğer verilen dizge bir klasör ise true değerini, değilse false değerini döndürür. Örneğin:

$dir = "/some/dir";
if (is_dir($dir)) {
    // do something...
} else {
    // do something else...
}

Bu fonksiyon klasör varlığını kontrol etmek için kullanılabilir. Örneğin bir klasörde dosya işlemleri yapılacaksa önce klasörün var olup olmadığı kontrol edilebilir. Eğer klasör yoksa oluşturulabilir ve işlemler devam edebilir.

Yorum yapın