PHP kullanarak bir ürünün yorum sayısını nasıl bulma

Öncelikle, bir veritabanı kullanarak ürünleri ve yorumları kaydetmeniz ve bir bağlantı oluşturmanız gerekecektir. Daha sonra, PHP kodunuzda bir sorgu oluşturarak bir ürünün yorumlarını sayabilirsiniz.

Aşağıda, bu işlemi gerçekleştirmek için bir örnek PHP kodu bulabilirsiniz:

<?php

// Veritabanı bağlantısını oluşturun
$db = mysqli_connect('localhost', 'username', 'password', 'database_name');

// Ürün ID'sini alın
$product_id = $_GET['product_id'];

// Yorumları saymak için bir sorgu oluşturun
$result = mysqli_query($db, "SELECT COUNT(*) as count FROM reviews WHERE product_id = '$product_id'");

// Sonuçları alın
$reviews = mysqli_fetch_assoc($result);

// Yorum sayısını ekrana yazdırın
echo 'Bu ürün ' . $reviews['count'] . ' yorum almıştır.';

?>

Bu kod, veritabanında bir ürün için kayıtlı olan yorumları sayar ve sonucu ekrana yazdırır.

Yorum yapın