PHP Laravel ile veritabanı sorgusu yapma

Php Laravel Framework nedir? Nasıl kurulur?

PHP Laravel ile veritabanı sorgusu yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

  1. Öncelikle, veritabanı bağlantısını ayarlamanız gerekmektedir. Bu ayarlar, Laravel uygulamasının kök dizininde bulunan .env dosyası içerisinde yapılır. Örneğin, aşağıdaki ayarlar MySQL veritabanı için geçerlidir:
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Bu ayarları dosyanın ilgili satırlarına yazın ve veritabanınızla eşleştirin.

  1. Daha sonra, veritabanı sorgusunu yapmak için bir modal sınıfı oluşturun. Modal sınıfları, veritabanı tablo ve sütunlarını temsil eder. Örneğin, aşağıdaki kod bir User modal sınıfı oluşturur:
namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class User extends Model
{
    //
}

Bu sınıfı app klasörü içerisinde bulunan User.php dosyasına yazın.

  1. Son olarak, veritabanı sorgusunu yapmak için modal sınıfını kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod veritabanındaki tüm kullanıcıları getirir:
$users = App\User::all();

Bu kod ile $users değişkenine tüm kullanıcılar veritabanından atanır. Daha detaylı bir sorgu yapmak için where, orderBy, limit gibi metodları da kullanabilirsiniz. Örneğin:

$users = App\User::where('active', 1)->orderBy('name', 'asc')->limit(10)->get();

Bu kod ile active sütunu 1 olan, isimlerine göre A’dan Z’ye sıralanmış, ilk 10 kaydı getirilir.

Bu adımları takip ederek PHP Laravel ile veritabanı sorgusu yapabilirsiniz.

Yorum yapın