Php PDO for döngüsü ile tabloya veri çekme işlemi nasıl yapılır?

PHP for döngüsü ile tablo oluşturma, for döngüsünü kullanarak veritabanından veya diğer kaynaklardan alınan verileri tablo biçiminde HTML kodlarına dönüştürmeyi sağlar. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu veritabanındaki “users” tablosundaki tüm kullanıcıları bir tablo olarak ekrana yazdırır:

<?php
 // Veritabanı bağlantısını ayarla
 $conn = new PDO(...);

 // Tüm kullanıcıları çek
 $query = "SELECT * FROM users";
 $stmt = $conn->prepare($query);
 $stmt->execute();
 $users = $stmt->fetchAll();

 // Tablo basligini yazdir
 echo "<table>";
 echo "<tr><th>ID</th><th>Name</th><th>Email</th><th>Password</th></tr>";

 // Her bir kullanici icin satir olustur
 foreach ($users as $user) {
  echo "<tr>";
  echo "<td>" . $user["id"] . "</td>";
  echo "<td>" . $user["name"] . "</td>";
  echo "<td>" . $user["email"] . "</td>";
  echo "<td>" . $user["password"] . "</td>";
  echo "</tr>";
 }

?>

Bu PHP kodu, veritabanındaki tüm kullanıcıları çeker ve daha sonra bir for döngüsü kullanarak bu verileri HTML tablo biçimine dönüştürür. Bu sayede, veritabanındaki verileri tablo biçiminde ekrana yazdırabilirsiniz. Tabloda, kullanıcıların id’si, ismi, e-posta adresi ve parolası gösterilir. for döngüsü, veritabanından çekilen her bir kullanıcı için bir satır oluşturur ve bu satırda kullanıcı bilgilerini gösterir. Böylece for döngüsü, veritabanındaki verileri tablo biçimine dönüştürür ve daha sonra bu tablo HTML kodları ile ekrana yazdırılır.

Yorum yapın