Php PDO ile çoklu veri çekme işlemi nasıl yapılır?

PHP PDO ile çoklu veri çekme, PHP kodlarının veritabanından birden fazla veriyi almasını sağlar. Bu işlemi yapmak için, PDO sorguları kullanarak veritabanına sorgu gönderebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu, veritabanındaki “users” tablosundaki tüm kullanıcıların adlarını alır:

<?php
 // Veritabanı bağlantısını ayarla
 $conn = new PDO(...);

 // Veritabanından tüm kullanıcıları al
 $query = "SELECT name FROM users";
 $stmt = $conn->prepare($query);
 $stmt->execute();
 $names = $stmt->fetchAll();

 // Kullanıcıları ekrana yaz
 foreach ($names as $name) {
  echo $name . "<br>";
 }
?>

Bu kod, veritabanındaki “users” tablosundaki tüm kullanıcıları alır ve daha sonra bu kullanıcıları bir döngü ile ekrana yazdırır. Bu işlem, veritabanındaki tüm verileri almak için kullanılabilir. Eğer sadece belirli bir kategorideki verileri almak istiyorsanız, sorgu içerisinde bir WHERE koşulu kullanarak verileri filtreleyebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki sorgu sadece “admin” kategorisi için kullanıcıları alır:

SELECT name FROM users WHERE category = 'admin'

Bu sorgu, “admin” kategorisi için kullanıcıları alır ve daha sonra bu verileri PHP kodlarında kullanabilirsiniz.

Yorum yapın