Php PDO ile çoklu veri silme işlemi nasıl yapılır?

PHP PDO ile çok veri silme, PHP kodlarının veritabanındaki birden fazla veriyi silmesini sağlar. Bu işlemi yapmak için, PDO sorguları kullanarak veritabanına sorgu gönderebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu, veritabanındaki “users” tablosundaki tüm kullanıcıları siler:

<?php
  // Veritabanı bağlantısını ayarla
  $conn = new PDO(...);

  // Veritabanındaki tüm kullanıcıları sil
  $query = "DELETE FROM users";
  $stmt = $conn->prepare($query);
  $stmt->execute();
?>

Bu kod, veritabanındaki tüm kullanıcıları silerek veritabanını temizler. Eğer sadece belirli bir kategorideki verileri silmek istiyorsanız, sorgu içerisinde bir WHERE koşulu kullanarak verileri filtreleyebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki sorgu sadece “admin” kategorisi için kullanıcıları siler:

DELETE FROM users WHERE category = 'admin'

Bu sorgu, “admin” kategorisi için kullanıcıları siler ve daha sonra veritabanındaki bu verileri PHP kodları kullanarak kaldırır. Bu sayede veritabanındaki belirli bir kategorideki verileri silebilirsiniz.

Yorum yapın