Php PDO ile güvenli mysql bağlantısı

PHP PDO (PHP Data Objects) kütüphanesi, PHP’de veritabanı bağlantılarını yönetmek ve veritabanı sorgularını çalıştırmak için kullanılan bir araçtır. PDO, birçok farklı veritabanı sistemini destekler ve bu sayede kodunuzu bir veritabanı sisteminden diğerine kolayca taşıyabilirsiniz.

PDO kullanarak MySQL veritabanına bağlanmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. PDO kütüphanesini etkinleştirin: PHP konfigürasyon dosyası (php.ini) içinde “extension=pdo_mysql” satırını bulun ve bu satırın yanına “; ” ekleyin. Bu satırın başına bir semicolon ekleyerek devre dışı bırakabilirsiniz.
 2. MySQL veritabanına bağlanmak için PDO nesnesini oluşturun:
$host = 'localhost';
$dbname = 'database_name';
$username = 'database_username';
$password = 'database_password';

try {
  $db = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $username, $password);
  // set the PDO error mode to exception
  $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  echo "Connected successfully"; 
} catch(PDOException $e) {
  echo "Connection failed: " . $e->getMessage();
}

Bu kod parçacığı, MySQL veritabanına bağlanmayı ve bağlantının başarılı olup olmadığını kontrol etmeyi içerir. Eğer bağlantı başarılı olursa, “Connected successfully” mesajı ekrana yazdırılır. Bağlantı başarısız olursa, bir hata mesajı ekrana yazdırılır.

Yorum yapın