Php PDO ile tek veri çekme işlemi nasıl yapılır?

PHP PDO ile tek veri çekme, PHP kodlarının veritabanından tek bir veriyi almasını sağlar. Bu işlemi yapmak için, PDO sorguları kullanarak veritabanına sorgu gönderebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu, veritabanındaki “users” tablosundan bir kullanıcının adını alır:

<?php
  // Veritabanı bağlantısını ayarla
  $conn = new PDO(...);

  // Veritabanından bir kullanıcı adı al
  $query = "SELECT name FROM users WHERE id = 1";
  $stmt = $conn->prepare($query);
  $stmt->execute();
  $name = $stmt->fetchColumn();

  // Kullanıcı adını ekrana yaz
  echo $name;
?>

Yorum yapın