Php PDO ile veri güncelleme işlemi nasıl yapılır?

PHP PDO ile veri güncelleme, PHP kodlarının veritabanındaki verileri güncellemesini sağlar. Bu işlemi yapmak için, PDO sorguları kullanarak veritabanına sorgu gönderebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu, veritabanındaki “users” tablosundaki bir kullanıcının bilgilerini günceller:

<?php
 // Veritabanı bağlantısını ayarla
 $conn = new PDO(...);

 // Kullanıcı bilgilerini al
 $id = 1;
 $name = "Jane Doe";
 $email = "janedoe@example.com";
 $password = "password123";

 // Veritabanındaki kullanıcıyı güncelle
 $query = "UPDATE users SET name = ?, email = ?, password = ? WHERE id = ?";
 $stmt = $conn->prepare($query);
 $stmt->execute([$name, $email, $password, $id]);
?>

Bu kod, kullanıcı bilgilerini alır ve daha sonra veritabanındaki kullanıcıyı bu bilgileri kullanarak günceller. Bu işlem, veritabanındaki tek bir kaydı güncellemek için kullanılabilir.

Yorum yapın