PHP PDO kullanarak veri çekme fonksiyonu

Aşağıdaki gibi bir PHP PDO kullanarak veri çekme fonksiyonu yazabilirsiniz:

function selectData($pdo, $table, $columns, $where = [], $orderBy = [], $limit = 0, $offset = 0) {
 // SQL sorgusu oluşturma
 $columns = implode(", ", $columns);
 $where = implode(" AND ", $where);
 $orderBy = implode(", ", $orderBy);
 $limit = intval($limit);
 $offset = intval($offset);
 $sql = "SELECT $columns FROM $table";
 if ($where != "") {
  $sql .= " WHERE $where";
 }
 if ($orderBy != "") {
  $sql .= " ORDER BY $orderBy";
 }
 if ($limit > 0) {
  $sql .= " LIMIT $limit";
 }
 if ($offset > 0) {
  $sql .= " OFFSET $offset";
 }

 // Veri çekme işlemini gerçekleştirme
 $stmt = $pdo->prepare($sql);
 $stmt->execute();
 return $stmt->fetchAll();
}

Bu fonksiyonu kullanmak için, örneğin aşağıdaki gibi bir kullanım örneği verilebilir:

// Veritabanı bağlantısı oluşturma
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=mydb", "username", "password");

// Veri çekme işlemi
$columns = ["id", "name", "email"];
$where = ["age > 30"];
$orderBy = ["name DESC"];
$limit = 10;
$offset = 0;
$data = selectData($pdo, "users", $columns, $where, $orderBy, $limit, $offset);

// Çekilen verilerin döngüsü
foreach ($data as $row) {
 echo "ID: " . $row["id"] . "\n";
 echo "Name: " . $row["name"] . "\n";
 echo "Email: " . $row["email"] . "\n";
 echo "\n";
}

Yorum yapın