PHP PDO kullanarak veri ekleme fonksiyonu

Aşağıdaki gibi bir PHP PDO kullanarak veri ekleme fonksiyonu yazabilirsiniz:

function insertData($pdo, $table, $data) {
 // SQL sorgusu oluşturma
 $keys = array_keys($data);
 $columns = implode(", ", $keys);
 $values = ":" . implode(", :", $keys);
 $sql = "INSERT INTO $table ($columns) VALUES ($values)";

 // Veri ekleme işlemini gerçekleştirme
 $stmt = $pdo->prepare($sql);
 $stmt->execute($data);

 // Eklenen verinin ID'sini döndürme
 return $pdo->lastInsertId();
}

Bu fonksiyonu kullanmak için, örneğin aşağıdaki gibi bir kullanım örneği verilebilir:

// Veritabanı bağlantısı oluşturma
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=mydb", "username", "password");

// Örnek veri
$data = [
 "name" => "John Doe",
 "email" => "johndoe@example.com",
 "age" => 35,
];

// Veri ekleme işlemi
$id = insertData($pdo, "users", $data);
echo "Eklenen verinin ID'si: $id";

Yorum yapın