PHP PDO kullanarak veri silme fonksiyonu

Aşağıdaki gibi bir PHP PDO kullanarak veri silme fonksiyonu yazabilirsiniz:

function deleteData($pdo, $table, $where) {
  // SQL sorgusu oluşturma
  $where = implode(" AND ", $where);
  $sql = "DELETE FROM $table WHERE $where";

  // Veri silme işlemini gerçekleştirme
  $stmt = $pdo->prepare($sql);
  $stmt->execute();

  // Silinen verinin etkilenen satır sayısını döndürme
  return $stmt->rowCount();
}

Bu fonksiyonu kullanmak için, örneğin aşağıdaki gibi bir kullanım örneği verilebilir:

// Veritabanı bağlantısı oluşturma
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=mydb", "username", "password");

// Veri silme işlemi
$where = ["id = 1", "name = 'John Doe'"];
$affectedRows = deleteData($pdo, "users", $where);
echo "Silinen verinin etkilenen satır sayısı: $affectedRows";

Yorum yapın