Php PDO where kullanımı

PHP PDO (PHP Data Objects) kullanarak veritabanındaki bir sorguyu bir koşula göre sınırlandırabilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodu kullanarak bunu yapabilirsiniz:

<?php
try {
 // Veritabanı bağlantısını oluşturun
 $db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=veritabani_adi', 'kullanici_adi', 'parola');

 // Veritabanındaki kayıtları sorgulayın
 $stmt = $db->query('SELECT * FROM tablo_adi WHERE kolon_adi = :deger');

 // Sorgu parametresine değer atayın
 $stmt->bindValue(':deger', 'aradiginiz_deger');

 // Sorgunun sonuçlarını tek tek dolaşın
 while ($row = $stmt->fetch()) {
  // Her bir kayıt için aşağıdaki işlemleri yapın
  echo $row['kolon_adi'] . "\n";
 }
} catch (PDOException $e) {
 // Hata oluşursa, hata mesajını ekrana yazdırın
 echo $e->getMessage();
}

Yorum yapın