Php require nedir? Nasıl kullanılır?

PHP require yönergesi, bir PHP dosyasının içeriğini başka bir PHP dosyasına dahil etmeyi sağlar. Ancak bu yönerge, bir dosya bulunamadığında bir hata mesajı gösterir ve işlemi durdurur. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu bir sayfada yer alan bir menüyü başka bir PHP dosyasında tanımlanmış bir menü kodu ile değiştirir:

<?php
  // Menuyu dahil et
  require "menu.php";
?>

Bu kod, “menu.php” adlı bir dosyayı içeriğini dahil eder. Böylece, “menu.php” dosyasındaki tüm PHP kodları ve HTML kodları sayfada çalıştırılır ve bu sayede menü sayfada görüntülenir. Ancak eğer “menu.php” dosyası bulunamazsa, require yönergesi bir hata mesajı gösterir ve işlemi durdurur. PHP require yönergesi, sayfalarda yer alan tekrarlayan kodları bir dosyada toplama ve daha sonra bu dosyayı sayfalarda dahil etmeyi sağlar. Böylece, kodlar daha düzenli ve okunabilir hale gelir ve aynı kodları birden fazla sayfada değiştirmek gerektiğinde tek bir dosyada değişiklik yaparak tüm sayfaları etkilemeyi sağlar.

Yorum yapın