Php session id nedir? Nasıl kullanılır?

PHP dilinde, bir oturumun benzersiz bir tanımlayıcısına session id denir. Bu tanımlayıcı, oturum verilerini saklamak için kullanılır ve her oturum için benzersiz bir değere sahiptir. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu bir oturum id’sini gösterir:

<?php
  // Oturum baslat
  session_start();

  // Oturum id'sini goster
  echo "Oturum id: " . session_id();
?>

Bu kod, session_start() fonksiyonu ile oturumu başlatır ve daha sonra session_id() fonksiyonu ile oturum id’sini gösterir. Bu id, bir oturum için benzersiz bir değerdir ve oturum verilerini saklamak için kullanılır. Böylece, PHP dilinde bir oturum id’si kullanarak oturum verilerini saklayabilir ve gerektiğinde bu verilere erişebilirsiniz.

Yorum yapın