Php session timeout nedir? Nasıl kullanılır?

PHP dilinde, bir oturumun zaman aşımını (timeout) belirlemek için session.gc_maxlifetime ayarı kullanılır. Bu ayar, oturum verilerinin süresini milisaniye cinsinden belirtir ve varsayılan olarak 24 dakika (1440 saniye) olarak ayarlıdır. Eğer bir oturumdan daha fazla süre geçmişse, oturum verileri silinir ve kullanıcıya bir işlem yapma yetkisi verilmez. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu bir oturumun zaman aşımını 30 dakika olarak ayarlar:

<?php
  // Oturum verilerinin süresini 30 dakika olarak ayarla
  ini_set("session.gc_maxlifetime", 1800);

  // Oturum baslat
  session_start();

  // Bir oturum degiskeni olustur
  $_SESSION["username"] = "meekod";

  // Oturum degiskenini kullanarak bir mesaj goster
  echo "Merhaba " . $_SESSION["username"] . "!";
?>

Bu kod, ini_set() fonksiyonu kullanarak session.gc_maxlifetime ayarını 30 dakika olarak ayarlar. Daha sonra session_start() fonksiyonu ile oturumu başlatır ve bir oturum değişkeni oluşturur. Bu oturum değişkeni 30 dakika boyunca geçerlidir ve 30 dakika geçtikten sonra oturum verileri silinir. Böylece, PHP dilinde bir oturumun zaman aşımını belirleyerek oturum verilerinin süresini kontrol edebilir ve gerektiğinde oturum verilerini silebilirsiniz.

Yorum yapın