PHP “strlen” fonksiyonu kullanımı

PHP’de strlen fonksiyonu, bir dizgi içindeki karakter sayısını döndürmek için kullanılır. Örneğin:

$isim = "Ahmet";
echo strlen($isim);  // 5

$mesaj = "Merhaba Dünya!";
echo strlen($mesaj);  // 15

Bu kod, tarayıcıda “5” ve “15” yazılarını gösterir.

strlen fonksiyonu, sadece ASCII karakterleri için çalışır ve bu nedenle Unicode karakterleri için doğru sonuç vermeyebilir. Eğer Unicode karakterleri için karakter sayısını hesaplamak istiyorsanız, mb_strlen fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

$isim = "Ahmet";
echo mb_strlen($isim, "UTF-8");  // 5

$mesaj = "Merhaba Dünya!";
echo mb_strlen($mesaj, "UTF-8");  // 15

Bu kod, tarayıcıda “5” ve “15” yazılarını gösterir.

Yorum yapın