Php ” strlen() ” nedir? Nasıl kullanılır?

PHP strlen() fonksiyonu, bir karakter dizisinin uzunluğunu döndürür. Bu fonksiyon, bir karakter dizisinin kaç karakterden oluştuğunu bulmak için kullanılır. Örneğin:

$myString = 'Hello World';
$stringLength = strlen($myString);

// $stringLength değeri "11" olacaktır

Bu örnekte, $myString karakter dizisi “Hello World” olarak tanımlanmıştır. strlen() fonksiyonu, bu karakter dizisinin uzunluğunu hesaplar ve $stringLength değişkenine atar. Bu değişkenin değeri “11” olacaktır.

strlen() fonksiyonu, boşluklar ve satır sonu karakterlerini de dahil ederek bir karakter dizisinin uzunluğunu hesaplar.

Yorum yapın