Php strtolower() nedir? Nasıl kullanılır?

PHP strtolower() fonksiyonu bir dizgeyi (string) küçük harf olarak döndürür. Örneğin:

$str = "HELLO WORLD";
echo strtolower($str); // "hello world"

Bu fonksiyon bir dizgeyi bütün harflerini küçük harfe dönüştürür, böylece dizgenin büyük/küçük harf duyarlılığı ortadan kalkar. Bu fonksiyonun tersi olarak strtoupper() fonksiyonu da mevcuttur, bu fonksiyon ise bir dizgeyi bütün harflerini büyük harfe dönüştürür.

Yorum yapın