Php .txt dosyasından veri çekme ve listeleme

Eğer bir PHP dosyasından bir .txt dosyasındaki verileri çekmek istiyorsanız, bu işlem için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Öncelikle, PHP dosyanızda fopen() fonksiyonunu kullanarak .txt dosyasını açın. Bu fonksiyon bir dosya için bir dosya tanıtıcısı döndürür, bu tanıtıcı PHP dosyanızdaki diğer fonksiyonlar tarafından kullanılmak üzere gereklidir. Örnek bir kod parçacığı aşağıdaki gibi olabilir:
$file = fopen("data.txt", "r");
  1. Daha sonra, fgets() fonksiyonunu kullanarak .txt dosyasından bir satır okuyabilirsiniz. Bu fonksiyon bir dosya tanıtıcısı alır ve bu dosyadaki bir satırı döndürür. Örnek bir kod parçacığı aşağıdaki gibi olabilir:
$line = fgets($file);
  1. Eğer .txt dosyasındaki tüm satırları okumak istiyorsanız, bu adımı döngü içinde tekrar edebilirsiniz. Örnek bir kod parçacığı aşağıdaki gibi olabilir:
while(!feof($file)) {
  $line = fgets($file);
  // do something with $line
}
  1. Son olarak, fclose() fonksiyonunu kullanarak .txt dosyasını kapatabilirsiniz. Bu fonksiyon bir dosya tanıtıcısı alır ve bu dosyayı kapatır. Örnek bir kod parçacığı aşağıdaki gibi olabilir:
fclose($file);

Bu adımları izleyerek PHP dosyanızdan bir .txt dosyasındaki verileri okuyabilirsiniz.

Yorum yapın