PHP’de $_SERVER değişkeni nedir? Nasıl kullanılır?

PHP’de $_SERVER değişkeni, bir web sunucusu tarafından PHP dosyasına gönderilen istekle ilgili bilgileri tutan bir dizidir. Bu dizide çeşitli anahtarlar bulunur ve bu anahtarların değerleri istekle ilgili bilgileri içerir. Örneğin:

  • $_SERVER['REQUEST_METHOD']: Kullanıcının tarayıcısı tarafından gönderilen HTTP isteğinin yöntemini (GET, POST, vb.) tutar.
  • $_SERVER['REQUEST_URI']: Kullanıcı tarafından istenen URL’nin tamamını tutar.
  • $_SERVER['SERVER_NAME']: Sunucunun adını tutar.
  • $_SERVER['SERVER_ADDR']: Sunucunun IP adresini tutar.

Bu değişken, PHP dosyasına bir istek gönderildiğinde otomatik olarak doldurulur ve PHP dosyası tarafından kullanılabilir. Örneğin:

<?php
  echo "Bu sayfa " . $_SERVER['REQUEST_METHOD'] . " yöntemiyle istendi.";
  echo "<br>";
  echo "İstenen URL: " . $_SERVER['REQUEST_URI'];
?>

Bu örnekte, istek yöntemi ve istenen URL bilgilerini ekrana yazdırdık. Ancak bu sadece birkaç örnek, $_SERVER dizisinde çok daha fazla anahtar bulunur ve bunların değerlerini kullanarak daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın