PHP’de, kısa if-else yapısı (ternary operator) kullanımı

PHP’de, kısa if-else yapısı (ternary operator) aşağıdaki şekildedir:

$sonuc = (koşul) ? değer1 : değer2;

Bu, koşul doğru ise değer1 değeri kullanılacak, yanlış ise değer2 değeri kullanılacak anlamına gelir. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçasına bakabilirsiniz:

$sayi = 5;
$sonuc = ($sayi > 0) ? "Pozitif" : "Negatif";
echo $sonuc;  // "Pozitif"

Burada, $sayi değişkeninin değeri 0’dan büyük olduğu için, $sonuc değişkeni “Pozitif” olarak ayarlanmıştır.

Lütfen unutmayın, kısa if-else yapısı sadece tek bir koşul ve tek bir ifade için kullanılabilir. Daha karmaşık koşullar için, normal if-else yapısını kullanmanız gerekir.

Php ternary operator nedir?

PHP ternary operator, bir koşulun doğru veya yanlış olmasına göre iki farklı değerden birini döndüren bir operator’dur. Örneğin, bir değişkenin değerinin 5’ten büyük veya küçük olduğunu kontrol etmek istediğinizde kullanabilirsiniz. Bu operator üç adet operand içerir: bir koşul, bir “eğer koşul doğruysa” değer ve bir “eğer koşul yanlışsa” değer. Bu şekilde, koşul doğruysa “eğer koşul doğruysa” değeri, koşul yanlışsa “eğer koşul yanlışsa” değeri döndürür. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçacığında $a değişkeninin değeri 5’ten büyükse “büyük”, değilse “küçük” olarak atanır:

$a = 10;
$b = ($a > 5) ? "büyük" : "küçük";
echo $b; // "büyük"

Yorum yapın