Html dilinde en çok kullanılan bazı temel etiketler

HTML dilinde en çok kullanılan bazı temel etiketler şunlardır: Bu etiketler, HTML dilinde en sık kullanılan temel etiketlerdir ve genellikle bir HTML sayfasının temel yapısını oluştururlar.