Jquery show – hide kullanımı

JQuery, JavaScript kütüphanesidir. hide() ve show() metodları, HTML elemanlarının görünürlüğünü değiştirmek için kullanılır. Örneğin, aşağıdaki kod bir HTML butonuna tıklandığında, bir div elemanını gizler ve diğer bir butona tıklandığında gösterir: Not: Bu örnekte, JQuery kütüphanesini kullanmak için önceki satırlarda <script> etiketi içine <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> satırı eklenmelidir.