Jquery ile JSON veri içerisinde filtreleme yapma

jQuery ile JSON verileri içinde filtreleme yapmak için filter() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod, bir JSON verisi içinde yas özelliğine göre filtreleme yapar ve sonuçları bir div içine yazdırır: $.getJSON(“veriler.json”, function(veriler) { var filtrelenmisVeriler = veriler.filter(function(veri) { return veri.yas > 18; }); $.each(filtrelenmisVeriler, function(i, veri) { $(“div”).append(veri.isim + “<br>”); }); });