PHP “strlen” fonksiyonu kullanımı

PHP’de strlen fonksiyonu, bir dizgi içindeki karakter sayısını döndürmek için kullanılır. Örneğin: Bu kod, tarayıcıda “5” ve “15” yazılarını gösterir. strlen fonksiyonu, sadece ASCII karakterleri için çalışır ve bu nedenle Unicode karakterleri için doğru sonuç vermeyebilir. Eğer Unicode karakterleri için karakter sayısını hesaplamak istiyorsanız, mb_strlen fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu kod, tarayıcıda “5” ve “15” yazılarını gösterir.