Php PDO lastInsertId() nedir? Nasıl kullanılır?

PDO::lastInsertId() PHP fonksiyonunu kullanarak veritabanına en son eklenen kaydın ID’sini alabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığı bir veritabanına yeni bir kayıt ekler ve bu kaydın ID’sini alır: <?php $pdo = new PDO(‘mysql:host=localhost;dbname=testdb’, ‘username’, ‘password’); // Önce bir kayıt ekleyelim $sql = “INSERT INTO users (first_name, last_name) VALUES (?, ?)”; $stmt = $pdo->prepare($sql); $stmt->execute([“John”, “Doe”]); // En … Devamını oku…

MySQL ” AUTO_INCREMENT ” sıfırlama işlemi

MySQL veritabanı yönetim sisteminde, AUTO_INCREMENT özelliği bir sütun için otomatik olarak artan bir değer ataması yapar. Bu değerin sıfırlanmasını istediğinizde, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

MySQL ” AUTO_INCREMENT ” nedir?

MySQL veritabanı yönetim sisteminde, AUTO_INCREMENT özelliği bir sütun için otomatik olarak artan bir değer ataması yapar. Örneğin, bir tablo için bir “id” sütunu oluşturulduğunda ve bu sütun için AUTO_INCREMENT özelliği atandığında, her yeni kayıt eklendiğinde id sütunu için otomatik olarak bir sonraki sayı atanır. Bu, veritabanında kayıtları eşsiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Örnek olarak, … Devamını oku…