JQUERY ile sayıları para birimine çevirme

data codes through eyeglasses

Jquery ile rakamı para birimine çevirmek için, aşağıdaki kod bloğunu kullanabilirsiniz: Bu kod bloğu, formatCurrency adlı bir fonksiyon oluşturur ve bu fonksiyon number parametresini alır. Fonksiyon içinde, toLocaleString metodu kullanılarak number değeri “en-US” dil ayarına göre para birimine çevrilir ve sonuç, “USD” para birimi olarak gösterilir. Daha sonra, “#amount” id’sine sahip bir elementin içine bu … Devamını oku