Php PDO ile veri ekleme işlemi nasıl yapılır?

PHP PDO ile veri ekleme, PHP kodlarının veritabanına veri eklemesini sağlar. Bu işlemi yapmak için, PDO sorguları kullanarak veritabanına sorgu gönderebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu, veritabanındaki “users” tablosuna bir kullanıcı ekler: Bu kod, kullanıcı bilgilerini alır ve daha sonra veritabanına bu bilgileri kullanarak bir kayıt ekler. Bu işlem, veritabanına tek bir kayıt eklemek için kullanılabilir.