Php PDO ile veri silme işlemi nasıl yapılır?

PHP PDO ile veri silme, PHP kodlarının veritabanındaki verileri silmesini sağlar. Bu işlemi yapmak için, PDO sorguları kullanarak veritabanına sorgu gönderebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki PHP kodu, veritabanındaki “users” tablosundaki bir kullanıcıyı siler: Bu kod, veritabanındaki kullanıcıyı id’sine göre silerek veritabanından bu kullanıcıyı kaldırır. Bu işlem, veritabanındaki tek bir kaydı silmek için kullanılabilir.