Php PDO lastInsertId() nedir? Nasıl kullanılır?

PDO::lastInsertId() PHP fonksiyonunu kullanarak veritabanına en son eklenen kaydın ID’sini alabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığı bir veritabanına yeni bir kayıt ekler ve bu kaydın ID’sini alır: <?php $pdo = new PDO(‘mysql:host=localhost;dbname=testdb’, ‘username’, ‘password’); // Önce bir kayıt ekleyelim $sql = “INSERT INTO users (first_name, last_name) VALUES (?, ?)”; $stmt = $pdo->prepare($sql); $stmt->execute([“John”, “Doe”]); // En … Devamını oku…