PHP ile bir CSS linkleri için bir array oluşturma

PHP ile bir CSS linkleri için bir array oluşturabilmek için aşağıdaki kod parçacığını kullanabilirsiniz: Bu kod parçacığında, $css_links adlı bir array tanımlanmış ve içine 3 adet CSS linki eklenmiştir. Bu linkler, Bootstrap CSS kütüphanesi, Google Fonts API ve yerel bir CSS dosyasıdır. Bu örnekte kullanılan kod parçacığında 3 adet link tanımlanmıştır. Bu sayıyı istediğiniz gibi … Devamını oku…

Php ile bir diziye eleman ekleme. ” array_push “

PHP dilinde bir diziye eleman eklemek için, array_push fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, bir dizinin sonuna yeni bir eleman ekler. Örneğin, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi kullanılabilir: <?php $numbers = array(1, 2, 3); array_push($numbers, 4); Bu kod parçacığında, $numbers dizisine 4 sayısını ekleriz. Daha sonra, bu diziyi foreach döngüsü ile gezebilir ve içerisindeki elemanları tek tek işleyebilirsiniz. … Devamını oku…

PHP dilinde bir for döngüsü içinde foreach döngüsü kullanma

PHP dilinde bir for döngüsü içinde foreach döngüsü kullanarak dizi elemanlarını tek tek işleyebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki örnek kod bloğunda bir for döngüsü kullanarak 1’den 10’a kadar sayıları yazdırılır ve bu sayıların her birine karşılık gelen bir metin mesajının olduğu bir dizi tanımlanır. Daha sonra, bu dizi içinde foreach döngüsü kullanarak her bir sayı için metin … Devamını oku…